MATIČNE ĆELIJE: SREDSTVO ZA POPRAVKU I UČENJE

THE ROLE OF SURGICAL TREATMENT FOR CHRONIC VENOUS WOUNDS
HEALING

MODERN WOUND TREATMENT – THE IMPACT OF BIOFILMS ON
CHRONIC WOUNDS

SAVREMENI PROTOKOLI I SAZNANJA O PRIMENI REGENERATIVNE
MEDICINE I AUTOLOGNIH TERAPIJA KAO NOVI PRISTUP U LEČENJU
HRONIČNIH RANA

PRIMENA TROMBOCITNOG LEPKA I FAKTORA RASTA U ZBRINJAVANJU POSTHIRURŠKIH RANA

ULCER MANAGEMENT OF PHLEBO-LYMPHOEDEMATOUS PATIENTS

POMEN BARVNE ULTRAZVOČNE PREISKAVE PRED ZDRAVLJENJEM
KRČNIH ŽIL

ENDOLASER FOR THE TREATMENT OF VARICOSE VEINS IN HIGH RISK
PATIENTS

LEČENJE HRONIČNIH RANA U KUĆNIM USLOVIMA

ONKOLOŠKE RANE

SINDROM HURIEZ U JEDNE OBITELJI IZ HRVATSKE I RAZVOJ PLOČASTOG KARCINOMA

KAPILARNI HEMANGIOM U BLIZINI OŽILJKA KOŽE NAKON EKSCIZIJE
PLANOCELULARNOG KARCINOMA -prikaz slučaja

PREVENCIJA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA

BAKTERIOLOŠKA ANALIZA HIRURŠKIH I TRAUMATSKIH RANA
PACIJENATA LEČENIH U KC SRBIJE

POSTUPAK INAKTIVACIJE PROCESA STJECANJA REZISTENCIJE
MIKROORGANIZAMA NA ANTIBIOTIKE (I DRUGE BIOCIDE)

POSTUPAK INAKTIVACIJE PROCESA STJECANJA REZISTENCIJE
MIKROORGANIZAMA NA ANTIBIOTIKE (I DRUGE BIOCIDE)

DEKUBITALNA RANA - KUĆNO LEČENJE

PRIMENA TOPIKALNOG NEGATIVNOG PRITISKA U LEČENJU HRONIČNOG
ARTERIJSKOG ULKUSA- PRVA ISKUSTVA

PREDNOSTI PRIMENE VAC TERAPIJE KOD UDRUŽENE POVREDE KOLENA I POPLITEALNE ARTERIJE

SIMPOZIJUM GLAVNOG SPONZORA: ALTRAZEAL: nova transformišuća metakrilatna obloga za rane

SAVREMENI PROTOKOLI I SAZNANJA O PRIMENI REGENERATIVNE
MEDICINE I AUTOLOGNIH TERAPIJA KAO NOVI PRISTUP U LEČENJU
HRONIČNIH RANA

HRONIČNE RANE U DERMATOLOGIJI

SY LYELL - HIRURŠKO LEČENJE

HRONIČNA RANA NAKON ZRAČENJA KOŽNOG MALIGNOMA

PYODERMA GANGRAENOSUM I ZAPALJENSKE BOLESTI CREVA (PRIKAZ 2 SLUČAJA)

EPIDEMIOLOGIJA DEKUBITALNE ULCERACIJE

MESTO I ULOGA VAC TERAPIJE U POKRIVANJU DEFEKATA DONJIH
EKSTREMITETA

ZDRAVSTVENA NEGA DECE SA DEKUBITALNIM RANAMA

PROTOKOL U LEČENJU HRONIČNIH RANA DONJIH EKSTREMITETA
MULTIFAKTORIJALNE ETILOGIJE

Simpozijum Debridman, vrste i indikacije u lečenju hroničnih rana

Molecular hydrogen - an innovative agent in regenerative biomedicine

ORGANIZACIJA I STANDARDI U NEYI I LECENJU PACIJENATA SA BULOZNOM EPIDERMOLIZOM

 

 

 

 

 

 
 

 


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LECENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
SrpskiEnglish