Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 


Časopis Rane

Drage koleginice i kolege,

U sklopu promovisanja savremenih normi lečenja rana, Spsko udruženje za lečenje rana izdaje časopis Rane. Časopis je stručnog karaktera i namenjen je svim zdravstvenim radnicima koji se bave bolesnikom sa ranom.

Namera je da časopis bude stecište saradnje i razmene iskustava. Da bi živeo, časopis mora imati regionalni karakter. Radovi autora iz susednih zemalja su dobro došli. Slično govorno područje, stepen primene nauke lečenja rana u svakodnevnoj praksi, daju mogućnost zajedničkog rada i saradnje u okviru časopisa Rane.

 

 

Poziv za saradnju u časopisu autorima radova
U pripremi  je novi broj stručnog medicinskog časopisa Rane. Rane su zvanični časopis Srpskog udruženja za lečenje rana, koje je član i Evropske asocijacije za lečenje rana - EWMA. Časopis Rane se bavi problematikom lečenja i nege  hroničnih rana sa svih aspekata. Publikuje naučne i stručne članke povezane sa problematikom rana.  Želimo da okupimo sve koji se u svom radu sreću sa ranama neposredno i unapredjuju klinički rad, bave se edukacijom, negom, stručnjake  iz različitih oblasti, koji, svaki na svoj način, indirektno pružaju doprinos lečenju ili nezi rana. Svi koji imaju potrebu da publikuju svoja iskustva, dostignuća u istraživanjima, izlože sistematizovana znanja, pomognu u edukaciji i prevenciji  ili na bilo koji način unaprede lečenje i negu rana, pozvani su na saradnju u časopisu.
Želimo da vas pozovemo da svoje originalne radove, pregledne članke, meta studiije, prikaze slučajeva, saopštenja sa sastanaka, komentare šaljete na adresu uredništva: Višegradska 26, 11000 Beograd, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCS, Prof. dr Čedomir Vučetić, mail:  rane.urednik@ gmali.com  Vaše radove za pripremu sledećeg broja časopisa očekujemo do  31.7.2013. 

7.3.2013.                                                                   

Glavni i odgovorni urednik Prof. dr Čedomir Vučetić

Uputstvo autorima radova

 


Invitation for cooperation to the authors
The new issue of professional medical journal Wounds is under preparation. Wounds is the official publication of Serbian Wound Healing Society, which is a member of European Wound Management Association -  EWMA. Journal Wounds writes about all aspects of chronic wound healing and care treatment. We want to gather everyone who meets the wounds professionally and directly, improving the clinical work, who does the care and education, experts from various fields who indirectly, in their fields, contribute to wound healing and care. Everyone who wants to publish his experiences, research achievements, to present the systematic knowledge, to help in education and prevention, or in some way contribute wound care and healing are invited to cooperate with us in this journal.
We want to invite you to send your original articles, meta –analyses, case reports,  notifications from scientific meetings, comments, on editorial staff’s adress: Višegradska 26, 11000 Beograd, Clinic for Orthopaedic Surgery and Traumatology , Clinical Centre of Serbia, prof.dr Čedomir Vučetić, or on e-mail: rane.urednik@gmail.com. We expect your papers for the next issue until 31 st July 2013.

7thMarch 2013                                                                    

Instructions to authors


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English