Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

 

 

 


Copyright © Art Logo - Oil on Paper

Poštovane koleginice i kolege,

U organizaciji Srpskog udruženja za lečenje rana i Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ održava se jednodnevni seminar »Prevencija i lečenje dekubitalnih ulkusa«.

Seminar se održava  19.05.2009.god. u prostorijama Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“.

Seminar je sastavljen iz teorijskog i praktičnog dela. Saznaćete mehanizme nastajanja, načine prevencije i savremene metode lečenja dekubitalnih ulkusa. Praktični deo podrazumeva rad sa bolesnicima, u bolesničkim sobama. Ovo je jedinstvena prilika da se neposredno upoznate sa načinima pozicioniranja bolesnika (prevencija) i lokalnog tretmana (previjanja) dekubitalnih ulceracija.

Predavači zaduženi za ovu edukaciju odgovaraće na Vaša pitanja i sa puno strpljenja Vas uvesti u metodologiju lečenja bolesnika sa dekubitalnim ulkusima.

Bodovanje seminara se vrši prema pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radinike i zdravstvene saradnike. Slušaoci seminara dobijaju tri boda. Seminar je namenjen doktorima i medicinskim sestrama.

Srdačan pozdrav,

Prof. Dr Stevan Jović
Direktor klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

Dr Saša Borović
Predsednik Srpskog udruženja za lečenje rana


Program seminara i predavači

Obrazac za prijavljivanje

 

  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English