Copyright © Art Logo - Oil on Paper

U Beču, u "Austrija" kongresnom centru, od 28-30.VIII 2013. godine održan je 16-ti evropski kongres posvećen dekubitalnim ranama ( EPUAP). Kongres je bio posvećen svim aspektima dekubitalnih rana I okupio je vise od 400 učesnika I predavača iz celog sveta –Japana, SAD, Austrije, Švedske, Izraela, Kanade ,Italije,Nemačke I drugih. Prikazane su inovacije u neoperativnom I operativnom lečenju kao I prevenciji dekubitalnih rana, kao I rezultati više nacionalnih studija .

Kao pozvani predavač, u radu kongresa ucestvovala je Prim Dr Javorka Delic, predstavljajuci rezultate pet epidemiološko-kliničkih studija o dekubitalnoj rani I hroničnim ranama , koje su obavljene u Srbiji, uz prezentaciju metoda lečenja . Moto kongresa bio je entuzijazam profesionalaca koji udružen sa stručnim I naučnim znanjima I iskustvom u radu ,daje najbole rezultate u prevenciji I lecenju dekubitalnim rana. Diskusija na kongresu bila je veoma sadržajna , pa je bilo više pitanja I o uslovima za lečenje dekubitalnih rana u Srbiji.

Srpsko udruženje za lečenje hroničnih rana biće u narednom periodu više uključeno u aktivnosti EPUAP-a , što ce biti značajno za razvoj lečenja I prevencije dekubitusa u našoj zemlji.

Foto Zita Kiš Dadara,predsednik Austrijskog udruzenja za dekubitus, Prim Dr Javorka Delić,predsednik Srpskog udruženja za lečenje hroničnih rana

 

 

 

SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved