Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

 

 

 


Copyright © Art Logo - Oil on Paper

HRONIČNE RANE

Hronične rane, vaskularne i nevaskularne etiologije, predstavljaju poseban klinički entitet, sa značajnim socijalno-medicinskim i ekonomskim aspektima. Sa starenjem stanovništva znatno se povećava zastupljenost hroničnih rana vaskularne etiologije, a takodje, traumatskih, dekubitalnih, dijabetskih i neoplastičnih rana. 1-4% odrasle populacije ima hronične rane za cije se lečenje izdvaja 2% ukupnog zdravstvenog budžeta zemalja Evrope i USA. U našoj zemlji, na osnovu više epidemioloških studija, procenjuje se da ima 60.000 stanovnika sa aktuelnim hroničnim ranama.

Lečenje hroničnih rana traje više meseci pa i godina, značajno smanjuje kvalitet života bolesnika. Prosečne godine bolesnika sa hroničnim ranama su 50 -55, sto podrazumeva doba pune životne aktivnosti. Savremena terpija hroničnih rana, ubrzava vreme zarastanja za 50%, značajno smanjuje troškove lečenja i omogućava prevenciju recidiva. U lečenje su uključenje operativne i neoperativne metode, princip lečenja je holistički, uz multidisciplinarni tim, dobru organizaciju hospitalnog i vanhopsitalnog lečenja (kućno lečenje, dnevne bolnice).

 

 

  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English