Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 

Hronična venska ulceracija

U junu 2013. godine publikovana je knjiga „Hronična venska ulceracija“ (Meda Pharmaceuticals) autora Prim Dr Javorke B. Delić.

Prim Dr Javorka Delić je specijalista angiolog, specijalista dermatolog iz Beograda, predsednik Srpskog udruženja za lečenje rana.

Knjiga ima 12 poglavlja, koja u opštem delu, definišu definišu pojavu akutnih i hroničnih rana različite etiologije, njihove karakteristike i distribuciju.

U posebnom delu je fokus na hroničnoj venskoj ulceraciji, koja je najčešća ulceracija vaskularnog porekla. Obrađena je klasifikacija venskih ulceracija, akutne i hronične komplikacije, diferencijalna dijagnoza, principi savremene dijagnoze i terapije.

Posebna pažnja posvećena je indikacijama za operativno lečenje, primeni lasera radio talasa, za primenu kompresivne terapije, kao i savremenim metodama neoperativnog lečenja. Primena savremenih metoda lečenja skraćuje vreme lečenja i smanjuje troškove lečenja za 50%.

Cilj knjige je i zalaganje za formiranje Centra za lečenje hroničnih rana, koji bi omogućio primenu najsavremenijih metoda lečenja u jednoj ustanovi, obezbedio principe multidisciplinarnog pristupa terapiji i edukaciju lekara i sestara. Knjiga ističe značaj pacijanata za sopstveno lečenje, holistički pristup lečenju. Hronična venska ulceracija je kasna posledica hronične venske insuficijencije, koja je najčešća bolest periferne cirkulacije savremenog čoveka. Zastupljena je kod 1% odrasle populacije i za njeno lečenje se troši 2% ukupnog zdrastvenog budžeta. Iz tih razloga je posebno značajna kvalitetna dijagnostika i lečenje , jer osim smanjenja cene lečenja, to značajno utiče i na poboljšanje kvaliteta života pacijenata kao i na sprečavanje nastajanja oblika teško zarastajućih ulceracija infekcije i drugih komplikacija.

 

Izvodi iz recenzije:

"Ogromna posvećenost medicini, pacijentima i radu ogledaju se u značajnim postignućima Prim Dr Javorke Delić, te je i ova monografija još jedan domet njenog rada i entuzijazma. Uveren sam da će monografija biti široko prihvaćena od naše stručne javnosti i svih zainteresovanih za problematiku hronične venske ulceracije."

Prof Dr Čedomir S. Vučetić

 

 

Prim Dr Javorka Delić

bb

 

"Autorica Prim dr Javorka Delić u knjizi Hronična venska ulceracija pristupačnim i jednostavnim stilom opisuje kompleksnost kornične venske ulceracije, koja je u svijetu, pa tako i na našem području, sve veći zdravstveni, socijalni i ekonomski problem."

Doc Dr Sc. Dubravko Huljev


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English