Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 

NAJNOVIJE:

Tekst u EWMA Journal-u posvećen kongresu.

OBAVEŠTENJE ZA UČESNIKE KONGRESA:
Učesnici I Međunarodnog Kongresa za lečenje rana koji je održan od 23-24. XI u Beogradu, koji nisu preuzeli sertifikate mogu to da učine u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti, ulica Džordža Vašingtona 17, kod Prim. dr Javorke Delić

PANEL PACIJENATA

GALERIJA FOTOGRAFIJA SA KONGRESA

SAOPŠTENJE SA KONGRESA

PODRŠKA KONGRESU

 

UTISCI SA KONGRESA:

"Prvi kongres Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem bio je veoma dobro organizovan i izuzetno posećen. Posebno me raduje da su se na jednom mestu okupili domaći i inostrani lekari različitih specijalnosti, kao i medicinski tehničari, ali i pacijenti koji su aktivno učestvovali u interaktivno organizovanim okruglim stolovima. Saopštene s u novine u lečenju rana sa različitih aspekata i ukazano je na probleme u tretmanu rana i organizaciji institucija koje se specifično bave tretmanom rana različite etiologije, na svim nivoima zdravstvene zaštite. Na osnovu kompletno realizovanog programa kongresa, može se zaključiti da se rane, u skladu sa medicinskom doktrinom, tretiraju na isti način kod nas, u zemljama iz okruženja i u ekonomski razvijenijim zemljama Evrope.

Na osnovu mišljenja većine učesnika, ukazala se potreba da se ubuduće organizuju radionice, simpozijumi i seminari na svim nivoima zdravstvene zaštite, u cilju primene jedinstvenog stava u lečenju specifičnih rana, kako na terenu, tako i u zdravstvenim ustanovama.

Uspešno održan kongres je dokaz da su multidisciplinarni pristup i timski rad najbitniji preduslov za uspešnost lečenja."

Major asistent Mr sc. med. dr Saša Milićević, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije,

Univerzitet Odbrane, Medicinski fakultet VMA,

Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA

 

 

Srpsko udruženje za lečenje rana

organizuje

I Međunarodni kongres za lečenje rana koji će se održati

u Hotelu M u Beogradu

od 23 – 24 Novembra 2012 godine.

„ HRONIČNE RANE, SAVREMENA TERAPIJA – ODGOVORI “

Cilj kongresa je promocija savremenih metoda lečenja hroničnih rana.

Predavači su eminentni stručnjaci iz Danske, Italije, Nemačke, Velike Britanije i Litvanije kao i stručnjaci iz naše zemlje. U toku kongresa biće održani i edukativni kursevi, sa teorijskom i praktičnom obukom za primenu savremene terapije hroničnih rana.

Na Kongresu se očekuje preko 300 učesnika, dermatologa, vaskularnih hirurga, ortopeda, plastičnih hirurga, lekara opšte prakse iz cele zemlje kao i iz Republike Srpske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske i Slovenije.

 

"U susret Kongresu" -pročitajte tekst dr Branka Čalije

 

HRONIČNE RANE

Hronične rane, vaskularne i nevaskularne etiologije, predstavljaju poseban klinički entitet, sa značajnim socijalno-medicinskim i ekonomskim aspektima. Sa starenjem stanovništva znatno se povećava zastupljenost hroničnih rana vaskularne etiologije, a takodje, traumatskih, dekubitalnih, dijabetskih i neoplastičnih rana. 1-4% odrasle populacije ima hronične rane za cije se lečenje izdvaja 2% ukupnog zdravstvenog budžeta zemalja Evrope i USA. U našoj zemlji, na osnovu više epidemioloških studija, procenjuje se da ima 60.000 stanovnika sa aktuelnim hroničnim ranama.

Lečenje hroničnih rana traje više meseci pa i godina, značajno smanjuje kvalitet života bolesnika. Prosečne godine bolesnika sa hroničnim ranama su 50 -55, sto podrazumeva doba pune životne aktivnosti. Savremena terpija hroničnih rana, ubrzava vreme zarastanja za 50%, značajno smanjuje troškove lečenja i omogućava prevenciju recidiva. U lečenje su uključenje operativne i neoperativne metode, princip lečenja je holistički, uz multidisciplinarni tim, dobru organizaciju hospitalnog i vanhopsitalnog lečenja (kućno lečenje, dnevne bolnice).

 

Dragi učesnici,

Veliko nam je zadovoljstvo da vam poželimo dobrodošlicu na I Kongres za lečenje hroničnih rana sa međunarodnim učešćem u Beogradu u organizaciji Srpskog udruženja za lečenje rana.

Za dva dana trajanja Kongresa prezentovaćemo raznovrstan program: predavanja eksperata za lečenje hroničnih rana iz naše i više evropskih zemalja, više od sto slobodnih saopšetnja, kurseve, satelit simpozijume, poster prezentacije kao i dva okrugla stola učesnika u cilju donošenja konsenzusa.

Cilj Kongresa je da pokaže etiološku distribuciju hroničnih rana, aktuelne mogućnosti u dijagnostici i lečenju rana u našoj zemlji kao i rezultate lečenja. Učesnici okruglog stola ukazaće svojim preporukama na izbor savremene medicinske doktrine koju treba primeniti u dijagnostici i lečenju hroničnih rana kao i model organizovanja centra za lečenje rana.

Organizacioni odbor I Kongresa za lečenje rana

Prim. dr Javorka Delić, specijalista dermatovenerologije i angiologije

U nastanku hroničnih rana sudeluje više uzroka (multifaktorijalnost) pa ih treba upoznati jer “Skrivena rana se teško leči” (Hipokrat). To je moguće ostvariti timskim radom (multidisplinarnost, interdisciplinarnost), stalnim stručnim obrazovanjem, primenom najnovijih dostignuća u dijagnostici i terapiji, razmenom znanja i iskustava, sto je i cilj Kongresa. Primenom savremenih metoda lečenja skraćuje se vreme zarastanja za 50%, poboljšava vitalnost pacijenata i smanjuju troškovi lečenja. U terapiji se primenjuju individulani i holistički (komorbiditeti) prinicip. Uvek su najznačajniji klinički parametri i dobro slušanje pacijenata, kao aktivnog učesnika u lecenju, jer “Pacijenti su naši najbolji učitelji”(Hipokrat).

C:\Users\Tamara\Desktop\DSC09089 portret ČV.JPG

Prof. dr Čedomir Vučetić, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Hirurško lečenje hroničnih rana je prisutno kod najrazličitijih tipova, stanja i uzroka nastanka, kako rana, tako i komplikacija. Odgovarajuće sagledavanje, kada i kako hirurški lečiti, kao i dostupnost ovog vida lečenja je stalna potreba u unapredjivanju lečenja. Hirurgija je, neretko, potrebna i u sprečavanju hronične rane i daljih komplikacija. Na raspolaganju su vrlo jednostavne procedure, primenjive u svim situacijama (debridman), ali i najsloženiji rekonstruktivni zahvati (mikrohirurgija ).

 

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA NAUČNI ODBOR KONGRESA
UČESNICI I TEME KONGRESA INOSTRANI NAUČNI ODBOR KONGRESA

PROGRAM KONGRESA

Prvo obaveštenje

First Announcement

Registracioni formular

Edukacioni kursevi

   
Generalni sponzor:
     

   

Glavni sponzori:

     
     
     
Ostali sponzori::

 

 

 

MEDA

DIAFIT SIGVARIS

MSD

SN MEDIC

PRIMAX

TT MEDIK

MARENA

LEMIS

ZEPTER


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English