VIII škola za lečenje hroničnih ranaVIII škola za lecenje hroničnih rana, u organizaciji Srpskog udruženja za lečenje rana, je održana od 11-12.X 2013. godine u Beogradu.

  

 

 

 

SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEÈENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved