Copyright © Art Logo - Oil on PaperEWMA

 

 

Izveštaj sa okruglog stola:

VIII škola za lečenje hroničnih rana,11-12.X 2013.

Centar za medicinsku edukaciju,Klinički centar,Beograd

 

Okrugli sto : ”Mesto i uloga zdravstvenog sistema, farmaceutskih kompanija I pacijenata u lečenju hroničnih rana”

U diskusiji su ucestvovali Prof Dr čedomir Vučetić, Prim Dr Javorka Delić, Ass Dr Mirjana Dragašević, Mr Dr Branko čalija, Ass Dr Saša Milićević, Dr Simon Pandjatjan, Ass Dr Jelena Jeremić, Dr Jelica Malešev, Dr Stanić Radenko, Dr Jasmina Kapor, Dr Pfau Djerdji, lekari specijalisti plastične I rekonstruktivne hirurgije,vaskularne i opšte hirurgije, hiperbarične medicine ,medicinske sestre iz Beograda, Sombora, Novog Sada, Zrenjanina, Jagodine,Mola I drugih gradova, predstavnici farmaceutskih kompanija Diafit, Meda,SN medic i predstavnik Kluba pacijenata sa hroničnim ranama.

Osnivanjecentrazalecenjehroničnihrana. Ključna diskusija se vodila oko potrebe za organizovanjem Centra za lečenje hroničnih rana.U Centru je moguće ostvariti ,na jednom mestu timski, multidisciplinarni rad, više lekara specijalista, operativno i neoperativno lečenje, obaviti svu potrebnu dijagnostiku ,primeniti savremenu terapiju, uz standardnu dokumentaciju, kontrolu i prevenciju. Centar podrazumeva više od odeljenja sa par kreveta u okviru opštih bolnica.

Edukacijalekaraisestarauoblastilečenjahroničnihrana. Demografska kretanja ukazuju na povećanje ocekivane dužine trajanja života , na povećanje broja pacijenata sa hroničnim ranama, metaboličkim , neurološkim I kardiovaskularnim oboljenjima. Povećava se ,takodje ,razlika izmedju broja pacijenata i broja medicinskih profesionalaca ,posebno edukovanih za lečenje rana. U Evropi,SAD ,Japanu, Australiji ,postoje specijalisti za lečenje rana I stalna ulaganja u njihovu edukaciju, jer to utiče na skraćenje vremena lečenja I smanjuje troškove lečenja. Edukacija se može obaviti putem škola, radionica, predavanja,kongresa, u okviru svih zdravstvenih ustanova , na Medicinskom fakultetu,u medicinskim školama.

Vodičzalečenjehroničnihrana. Sve kolege su pozdravile objavljivanje prvog Vodiča za lečenje rana. Vodiči dobre prakse su potrebni da bi se detaljnije objasnio postupak previjanja, kontrole, prevencije hroničnih rana,kako za profesionalce tako i za pacijenta I njegovu porodicu. Preporuka je da se kod pacijenata sa dijabetičnim stopalom uvek pregleda periferna arterijska cirkulacija i očuvanost senzibiliteta.

Zanacaj farmaceutskih kompanija. Registracijanovihlekova. .Predstavnici farmaceutskih kompanija su govorili o mogućnosti brže registracije I ulaska u zdravstvene ustanove novih preparata za lečenje hroničnih rana, koji su već pokazali dobre rezulate u lečenju, u Evropi i SAD. Oni skraćuju vreme lečenja ,i novac koji se u njih ulaže višestruko se vraća smanjenjem finansiskog opterećenja zdravstvenog budzeta. Potrebno je da se odredi cena lečenja etiološki različitih rana,I predlozi izbor najefikasnije terapije. Farmaceutske kuce omogućavaju prezentaciju novih lekova i terapije, što znacajno utice na brže zarastanje rana.

Pacijenti u sistemu lečenja hroničnih rana. Otomejegovorio,izsvog iskustva , pacijent koji 27 godina leči hroničnu ranu, nastalu posle povrede, osteomijelitisa I tromboze vena. Lečen je kod više specijalista, u više ustanova I uvek različitim preporukama. 80% sredstava za previjanje, za dijagnostiku i terapiju plaćao je sam. Smatra da je osnivanje Centra za lečenje hroničnih rana najbolje rešenje, da bi se pomoć pružala na jednom mestu i sa najboljim stručnjacima ,bez obilaženja više ustanova.

Primarna zdravstvena zaštita I edukacija. Jedinstven je zakljucak da je edukacija lekara opšte prakse I medicinskih sestara u domovima zdravlja najvažniji deo edukacije. Prvi lekar kome se obraća pacijent sa hroničnom ranom je lekar opšte medicine , koji obavlja prvu dijagnostiku , počinje lečenje I vrši trijazu .Predlog je da IX škola za lečenje rana bude posvećena primarnoj zaštiti. Takodje, predlog učesnika je i da se jedna škola odrzi u Vojvodini .

Takodje, predloženo je da se navedeni zakljucci Okruglog stola VIII škole za lečenje rana upute Ministarstvu zdravlja, Domovima zdravlja, Medicinskim školama .

 

Moderatori okruglog stola Prof Dr Čedomir Vučetić

Prim Dr Javorka Delić

Ass Dr Mirjana Dragašević.

 

Prijava za ucešce

Prvo obaveštenje

PROGRAM ŠKOLE

        

             Savet Udruzenja

GLAVNI SPONZORI:

Portabl hiperbaricne komore

LISTA SPONZORA:

LEMIS

MEDA

PHARMA SWISS

DIAFIT-SIGVARIS

PRIMAX

 

 

SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEÈENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved