Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 

 

Poziv za saradnju u časopisu autorima radova
U pripremi  je novi broj stručnog medicinskog časopisa Rane. Rane su zvanični časopis Srpskog udruženja za lečenje rana, koje je član i Evropske asocijacije za lečenje rana - EWMA. Časopis Rane se bavi problematikom lečenja i nege  hroničnih rana sa svih aspekata. Publikuje naučne i stručne članke povezane sa problematikom rana.  Želimo da okupimo sve koji se u svom radu sreću sa ranama neposredno i unapredjuju klinički rad, bave se edukacijom, negom, stručnjake  iz različitih oblasti, koji, svaki na svoj način, indirektno pružaju doprinos lečenju ili nezi rana. Svi koji imaju potrebu da publikuju svoja iskustva, dostignuća u istraživanjima, izlože sistematizovana znanja, pomognu u edukaciji i prevenciji  ili na bilo koji način unaprede lečenje i negu rana, pozvani su na saradnju u časopisu.
Želimo da vas pozovemo da svoje originalne radove, pregledne članke, meta studiije, prikaze slučajeva, saopštenja sa sastanaka, komentare šaljete na adresu uredništva: Višegradska 26, 11000 Beograd, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCS, Prof. dr Čedomir Vučetić, mail:  rane.urednik@ gmali.com  Vaše radove za pripremu sledećeg broja časopisa očekujemo do  31.8.2014. 

                                                                

Glavni i odgovorni urednik Prof. dr Čedomir Vučetić

Uputstvo autorima radova

 


Invitation for cooperation to the authors
The new issue of professional medical journal Wounds is under preparation. Wounds is the official publication of Serbian Wound Healing Society, which is a member of European Wound Management Association -  EWMA. Journal Wounds writes about all aspects of chronic wound healing and care treatment. We want to gather everyone who meets the wounds professionally and directly, improving the clinical work, who does the care and education, experts from various fields who indirectly, in their fields, contribute to wound healing and care. Everyone who wants to publish his experiences, research achievements, to present the systematic knowledge, to help in education and prevention, or in some way contribute wound care and healing are invited to cooperate with us in this journal.
We want to invite you to send your original articles, meta –analyses, case reports,  notifications from scientific meetings, comments, on editorial staff’s adress: Višegradska 26, 11000 Beograd, Clinic for Orthopaedic Surgery and Traumatology , Clinical Centre of Serbia, prof.dr Čedomir Vučetić, or on e-mail: rane.urednik@gmail.com. We expect your papers for the next issue until 31 st August 2014.

                                                             

Instructions to authors

 

Časopis Rane 2013.Rane

Poziv na saradnju u časopisu "Rane"

Odluke Skupštine Srpskog udruženja za lečenje rana

Novi članovi udruženja

Časopis Rane 2012.Rane


Lečimo rane zajedno
Teleulkus

I Međunarodni kongres za lečenje rana 23–24 novembar 2012. godine

Izveštaj o aktivnostima Udruženja za period 01.01-30.6.2010. god.

Sedma škola za lečenje rana, Zlatibor,
02-05. jun 2011.

Časopis Rane
Mart 2009.

Časopis

Prevencija i lečenje dekubitalnih ulkusa 19.05.2009. god.

Rehabilitacija


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English