Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 

 

 

Saopštenje sa kongresa

 

 

Od 23-24. XI 2012. godine u Beogradu u Hotelu M, održan je I Kongres za lečenje hroničnih rana u organizaciji Srpskog udruženja za lečenje hroničnih rana. Kongres je akreditovan u Zdravstvenom savetu Srbije pod brojem A-1-3119/2012.

Na Kongresu je učestvovalo 29 predavača (od pozvanih 31) i 339 registrovanih učesnika, 12 farmaceutskih kuća sa svojim predstavnicima, veći broj lekara iz beogradskih ustanova, nezaposleni lekari i studenti kao slušaoci. Predavači Kongresa bili su eminentni stručnjaci iz nekoliko zemalja Evrope poput Danske, Nemačke, Italije, Austrije, Švajcarske, Litvanije, Hrvatske, Srbije i drugih zemalja, dok su učesnici bili iz BiH, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i dr.

Program Kongresa se odvijao u predviđenom vremenu paralelno u dve sale i u celini je realizovan. U okviru programa održane su sledeće sesije:

Plenarna predavanja, Hronična venska ulceracija, Dekubitalna ulceracija, Panel pacijenata sa hroničnim ranama, Hronične rane u dermatologiji, Hronične rane nevaskularnog porekla, Akutne i hronične rane, Dijabetsko stopalo, Uloga medicinske sestre u timu za lečenje hroničnih rana, Organizacija centra za lečenje hroničnih rana, Novine u lečenju hroničnih rana.

Održana su dva okrugla stola na teme: Protokol previjanja infektivne rane (za medicinske sestre) i Organizacija centra za lečenje hroničnih rana (učesnici su bili svi pozvani predavači).

Održane su četiri poster sekcije (dve za lekare i dve za medicinske sestre).

U toku Kongresa održana su i tri edukativna kursa: Kompresivna terapija, Lokalna terapija, Primena topikalnog negativnog pritiska.

Na kraju programa Kongresa rešavan je test evaluacije u okviru kojeg su pozitivnu ocenu Kongresa dali svi učesnici. Primedbe i predlozi učesnika Kongresa odnose se na sledeće: Formiranje vodiča za lečenje hroničnih rana (1), protokol lečenja za specifične rane (2), posvećivanje pažnje edukaciji medicinskih sestara koje rade u kućnoj nezi, obuka za previjanje rana (3).

U okviru diskusija koje su pratile sve sesije dati su predlozi da se poboljša kvalitet osnovne dijagnostike pacijenata sa vaskularnim ranama, da se obezbedi veća dostupnost Doppler-a za diferencijalnu dijagnozu bolesti perifernih krvnih sudova, da se umesto klasičnih više primenjuje laser za vaskularne operacije, kao i da se u lečenje rana više uključe službe kućnog lečenja i dnevne bolnice.

Poznato je da u Srbiji ima približno 70,000 pacijenata sa hroničnim ranama čije lečenje traje više meseci pa i godina. Lečenje je skupo i predstavlja veliko opterećenje za pacijente i zdravstveni sistem u celini. Primena savremene terapije koja je prezentovana na Kongresu smanjuje vreme kao i cenu lečenja za 50%.

 

Prim. dr Javorka Delić, spec. angiolog/spec. dermatolog

Predsednik Organizacionog odbora Kongresa

Predsednik Srpskog udruženja za lečenje rana

 

 


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English