Endorsement

Nazad
     

Sedma Škola lečenja hroničnih rana, 02.-05. jun 2011., Zlatibor
Izveštaj

            Od  2-5. juna 2011. god. na  Zlatiboru, u  organizaciji Srpskog udruženja za lečenje rana, održana je VII Škola za lečenje rana. Škola je bila međunarodnog karaktera, po predavačima i učesnicima.  Škola je akreditovana u Zdravstvenom savetu Lekarske komore Srbije (pod brojem  A-1-2356/11), sa 12 bodova za predavače i 6 bodova za polaznike.
            Od 2006. godine, kada je osnovano udruženje,  Škola promoviše multidisciplinarni, holistički i savremeni pristup u lečenju hroničnih rana. Ove godine, osim stalnih tema posvećenih venskoj, arterijskoj, dijabetičnoj i dekubitalnoj ulceraciji, tema od  posebnog interesa je bila infekcija rane i indikacije za adekvatnu upotrebu antibiotske terapije, primena hiperbarične komore,  primena kompresivne  terapije (stalna tema škole) i, kožne promene i nega kože u  poremećajima perifernog krvotoka  i dijabetsko stopalo.
            Učesnici Škole su, na završnom  testu pokazali  dobro znanje definicije, dijagnostike i terapije hroničnih rana a u evaluacionom testu  pozitivno ocenili kvalitet predavanja i radionica, što je veliko  priznanje za sve koji su učestvovali u organizaciji Škole.
            Drage kolege, pozivamo vas da prisusvujete narednoj, VIII Školi za lečenja rana, koja će  biti održana početkom juna 2012. godine!   Sve informacije  u vezi sa Školom biće objavljene blagovremeno na sajtu udruženja .

 

Slika 1
 

Predavači Škole iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije2006. © Škola Lečenja Hroničnih Rana, Beograd, Srbija
All Rights Reserved