Endorsement Copyright © Art Logo - Oil on Paper

Nazad

Izveštaj

Izveštaj o aktivnostima Srpskog udruženja za lečenje rana (SWHS)
za period od 01.01. - 30.6.2010.

            Početkom 2010. godine Udruženje je počelo sa organizovanjem tradicionalne Škole za lečenje rana. Lekarskoj komori Srbije upućen je program škole sa biografijama predavača, od kojih su troje eminentni stručnjaci, eksperti u ovoj oblasti medicine iz Velike Britanije, Slovenije i Hrvatske.
            Škola je akreditovana sa 15 bodova za predavače i 8 za polaznike.

            Održano je 11 predavanja (arterijska, venska, dekubitalna, dijabetska ulceracija) sa aspekta savremene dijagnostike i terapije. Prisustvovalo je 42 polaznika, lekara i medicinskih sestara iz Makedonije, Crne Gore i Srbije. Škola je održana od 03-06.6.2010. godine na Zlatiboru. Održano je i 5 radionica.
            Rad se odvijao u izuzentnoj atmosferi diskusija, pitanja, posebno za goste predavače, prikaza slučajeva i prijateljskom druženju. Prvi put u okviru Škole održana je poster sekcija. Takođe, novina škole su predavanja iz oblasti prevencije hronične venske ulceracije posttromotske etiologije.

            Posebnu zahvalnost dugujemo sponzorima Škole, koji promocijom svojih preparata značajno doprinose uvođenju savremenog načina lečenja hroničnih ulceracija u našoj zemlji, prema EWMA konsenzusima.
            Glavni sponzor Škole je firma Smith & Nephew, koja je svojim stalnim prisustvom, izvanrednim predavačem iz Engleske, kvalitetnim predstavljanjem preparata iz programa za lečenje hroničnih rana i učestvovanjem u diskusiji značajno doprinela kvalitetu VI Škole za lečenje rana.
            Značajan doprinos Školi dala je firma Miofarm iz Novog Sada, prezentacijom antiseptika. Posebno ističemo doprinos Dr Ivana Kanjuha koji je u toku trajanja škole održao više mini radionica.
            Firma Pharmanova se prezentacijom venotonika uključila u prevenciju i lečenje hronične venske insuficijencije i ulceracije.
            Glaxo Smith Kline nam je predstavio značaj antitrombozne terapije niskomolekularnim heparinima. To predavanje je izazvalo izuzetno interesovanje i više poziva za nova predavanja (Loznica, Bečej, Kraljevo i dr.)
            Magna Pharmacia dovođenjem većeg broja polaznika, prezentacijom lekova i stalnom tehničkom pomoći je pomogla Školu.
            Moramo da napomenemo da dogovor sa firmom Medifit nije realizovan, zbog njihovog otkazivanja neposredno pred početak škole i bez obrazloženja, što ih ne preporučuje za dalju stručnu i poslovnu saradnju.

            U maju 2010. godine u Beogradu, članovi saveta udruženja, Prim Dr Javorka Delić, spec. angiolog-dermatolog i Prim Dr Željko Kanjuh spec. Fizijatar, održali su seminar: ''Limfedem, savremena dijagnostika i terapija'' koji je akreditovan u Lekarskoj komori Srbije.
            Seminar je trajao 1 dan, imao je 4 predavanja i radionicu primene kompresivne terapije. Seminaru je prisustvovalo 104 lekara i medicinskih sestara iz beogradskih domova zdravlja i privatnih ustanova, iz Novog Sada, Gračanice, Sopota, Kragujevca.
            Drugi seminar sa istom temom biće održan u Decembru 2010. godine. Seminar je akreditovan u Lekarskoj komori Srbije, za predavače 7 bodova a za polaznike 4 boda.
           
Predavanje pod nazivom “Ulcus cruris venosum” predavača Prim Dr Javorka Delić, akreditovano u Lekarskoj komori Srbije, održaće se do kraja godine. Datum i mesto održavanja biće objavljeni na sajtu Srpskog Udruženja za Lečenje Rana.
            Obaveštenje za predavanja o primeni niskomolekularnog heparina u prevenciji i lečenju tromboze vena, biće, takođe, naknadno objavljeno na sajtu Udruženja.

                                                

                                                                                  U ime Udruženja
                                                                                  podpredsednik
                                                          
                                                                                  Prim Dr Javorka Delić
                                                                                  spec angiolog, spec dermatolog

Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika4

1) Učesnici VI škole iz Crne Gore
2) Učesnici iz Makedonije
3) Predavači iz Slovenije i Hrvatske sa kolegama
4) Zajednička Foto posle završetka škole

Satnica Škole i predavači2006. © Škola Lečenja Hroničnih Rana, Beograd, Srbija
All Rights Reserved