Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za uclanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 

 

 

 

Stop Pressure Ulcers Day !

Stop dekubitalnoj ulceraciji !

21.XI 2013. Beograd

 

Na svetskom kongresu hroničnih rana u Rio de Žaneairu, 2011. godine, na inicijativu učesnika iz Španije i Italije, odlučeno je da se jedan dan u godini u svetu posveti prevenciji dekubitalne ulceracije, pod nazivom Stop Pressure Ulcers Day . Prvi Stop Pressure Ulcer Day održan je 2012. godine,uz učešće više zemalja.

Od ove godine Srpsko udruženje za lečenje rana ( SWHS) se pridružuje ovoj svetskoj i evropskoj akciji i organizuje prvi Stop Pressure Ulcer Day, Stop dekubitalnoj ulceraciji , u našoj sredini.

Dekubitalna ulceracija se teško leci i česta je ulceracija - u vanbolničkim uslovima kod 2,3-4,7% svih pacijenata, u opštoj populaciji 0,7% stanovnika ima dekubitalnu ulceraciju , u bolnićkim uslovima kod 12% pacijenata , dok u bolničkim uslovima kod pacijenata sa visokim rizikom (neurološki,povrede…) preko 50% svih pacijenata ima dekubitalnu ulceraciju.

Lečenje je dugotrajno ,ukljucuje operativni i neopereativni tretman kao i lečenje paralelnih bolesti .Prosečna cena lečenja jedne dekubitalne uceracije trećeg stepena je oko 6000 eura.Smatra se da se za lečenje dekubitalne ulceracije izdvaja 4-5% ukupnog zdravstvenog budzeta zemalja Evrope I SAD ( Sella Sapponen,Finska ) što je znatno više od cene lečenja hroničnih ulceracija drugih etiologija.

Prevalenca dekubitalne ulceracije raste u 21.veku, što pokazuju podaci iz Nacionalne studije prevalence dekubitalne ulceracije Španije. Prevalenca je u 2001.godini bila 13.16% dok je u 2009.godini 24,21%. Slična situacija može se ocekivati i u našoj zemlji, obzirom na demografska kretanja ,tj. starenje stanovništva .Stanovnika koji su stariji od 65 godina ima 17% u Srbiji, sa tendencijom porasta do 2030.godine od 20%. Takodje, raste učesce komorbiditeta kao faktora rizika. 70% starijih od 70 godina ima faktore rizika za nastanak hronične ulceracije.

Aktivnosti koje smo planirali za akciju Stopdekubitalnojulceraciji2013 ! su tekstovi o dekubitalnoj ulceraciji u pisanim medijima i ucešće u TV emisijama. Stručna prezentacija dekubitalne ulceracije na sajtu udruženja , sa prikazom svih stadijuma bolesti . Svim domovima zdravlja bice upucen separat o merama prevencije dekubitalne rane austrijskog udruzenja za lecenje dekubitalne ulceracije ( APUPA) iz Vodica za lečenje hroničnih rana, koji je udruženje publikovalo u oktobru 2013.godine. Na sajtu će biti i izvestaji o aktivnostima drugih zemalja Evrope povodom StopPressureUlcerDay2013. Nas sajt ce biti otvoren za sva pitanja pacijenata na dan Stop Pressure Ulcers Day!

Osim prikaza klinickih oblika dekubitalbne ulceracije na sajtu ce bice prezentovane I metode lečenja. Jedan od vidova lečenja i prevencije je primena višeslojnih mekih silikonskih obloga ( multi leyer soft silikon dressing) ,koje omogućavaju smanjenje pritiska na mestima visokog rizika za pojavu ulceracije. Merama stalne , planirane i dobro organizovane prevencije može se smanjiti pojava dekubitalne ulceracije u 95% slučajeva.

Šta je dekubitalna ulceracija, kako se leči ,koji su faktori rizika, kako se može pomoći pacijentu I njegovoj porodici , kako se može sprečiti ? To su važna pitanja na koja će odgovoriti strucnjaci za dekubitalnu ulceraiju na sajtu udruzenja koji ce 21.XI 2013.biti otvoren za sva ova i druga pitanja pacijenata , njihovih porodica, negovatelja, profesionalaca i zainteresovane javnosti.

 

Prim Dr Javorka Delic,predsednik udruženja,clan Saveta EWMA

 

 


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LECENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
SrpskiEnglish