Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

 

 

 


Copyright © Art Logo - Oil on Paper

Poštovane koleginice i kolege,

Srpsko udruženje za lečenje rana pokreće novu aktivnost – TELEULKUS. Teleulkus nudi mogućnost doktorima i sestrama koji leče bolesnike sa ranama da prikažu odabrane slučajeve i dobiju terapijski savet od strane eksperata. Postavljanjem prikaza slučajeva i predloženog lečenja na sajt udruženja stvaramo mogućnost edukacije šireg auditorijuma. Teleulkus će biti osvežen novim prikazima dva puta mesečno.

Prikaz slučajeva je omogućen isključivo članovima udruženja. Da bi bio uvršten u TELEULKUS, prikaz mora da ima sledeću formu:

  1. Ime i prezime i specijalnost doktora ili sestre koji prikazuju bolesnika sa ranom (ovaj podatak neće biti objavljen na sajtu)
  2. Pol i starost bolesnika i koliko dugo ima ranu (rane)
  3. Evaluacija bolesnika: udružena oboljenja (npr. dijabetes, srčana slabost, bubrežna insuficijencija, bolest dubokih vena, reumatoidni artritis), podaci o eventualnim ranijim povredama, relevantni laboratorijski podaci i dijagnostičke procedure (krvna slika, glikemija, urea, ABI, arteriografija, ultrazvučni pregledi  itd.), stepen uhranjenosti (BMI) ...
  4. Evaluacija rane: lokalizacija, dimenzije, izgled ivica rane i kože oko rane, izgled kreveta rane (granulaciono tkivo, nekkrotično tkivo), eksudat (količina, izgled, miris), bol, eventualno prisustvo infekcije rane ...
  5. Evaluacija dosadašnjeg lečenja: način i dužina lečenja
  6. Dostaviti dve fotografije rane (snimljene iz različitih uglova) na kojima se jasno vidi rana i koža oko rane – fotografije u JPEG format

Prikaz slučaja poslati na e-mail:     jdelic@lecenjerana.com


Prim. dr Javorka Delić
Urednik TELEULKUS – a

Pogledajte prikaze bolesnika sa ranama

 

  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English