Naslovna strana

Organizaciona struktura

Ciljevi udruženja

Aktivnosti

Edukacija

Sponzori

Obrazac za učlanjenje

Kontakt

Linkovi

Mediji o nama

 

 

 

 

 

Dr Andrej Šikovec:

"Venous leg ulcer is the end stage result of chronic venous insufficiency. About 1% of mainly elder population is affected by this condition. The changes that are the result of high venous pressure cause the inflammation cascade that ends up in hypoxia and necrosis of the tissue. A compression therapy and care of ulcer remain the pillars of the therapy but reducing the superficial venous reflux may boost the healing process. The immediate distal vein reflux abolishing relives symptoms and improves the condition to that stage that endovenous thermal therapy of superficial reflux is feasible."

 

Dr Nenad Stepić, Vojnomedicinska Akademija, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine:

"Opekotine su termička oštećenja organizma, koje se karakterišu lokalnim i sistemskim promenama. Lečenje opečenih bolesnika u specijalizovanim ustanovama sastoji se od reanimacije opečenog bolesnika, monitoringa, opšte terapije opekotina, lokalnog i hirurškog lečenja. Prilikom prijema u bolnicu vrši se procena dubine i površine, procena vitalnih znakova i prisustva udruženih trauma, plasiranje urinarnog i centralnog venskog katetera, kao i nazogastrične sonde, uzimanje brisa i krvi za laboratorijske analize, radi se RTG srca i pluća i EKG, pristupa se reanimaciji i monitoringu, ordinira se opšta terapija i započinje se lokalni tretman opečenih površina. U zavisnosti od opšteg stanja bolesnika i lokalizacije opečenih površina, u lečenju se primenjuje multidisciplinarni pristup. Nakon demarkiranja opečenih površina, vrši se definitivna procena dubine i površine, na osnovu čega se donosi odluka o načinu daljeg lokalnog lečenja, primenom konzervativnog i aktivnog hirurškog pristupa. Lečenje opečenih bolesnika je složen proces koji često podrazumeva multidisciplinarni pristup, a uspeh u lečenju zavisi od adekvatne procene i primene najoptimalnije metode."

 

Prof. dr Jovanović Zagorka, specijalista neurolog Klinika za neurologiju Klinčkog Centra, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu:

"Uloga nervnog sistema je značajna u održavanju trofike, tonusa i perfuzije kože, u čemu učestvuju strukture centralnog i perifernog nervnog sistema, posebno autonomnog nervnog sistema Kod brojnih neuroloških oboljenja postoje poremećaji motorne funkcije, senzibiliteta i autonomne kontrole vaskularnog sistema, koji su posebno izraženi kod teško pokretnih bolesnika, kada udruženi sa hroničnim pritiskom na kožu i drugim nepovoljnim uslovima dovode do pojave hroničnih rana. To su moždani udar, Parkinsonizam i parkinsoni sindromi, bolest motornog neurona, multipla skleroza, mijelitis, povrede kičmene moždine, poliradikuloneuritis, plineuropatije i dr. Demencija i depresija dorinose razvoju hroničnih rana."

 

Dr Simon Pandjaitan Ordinacija za plastičnu hirurgiju Pandja i Maraš, Beograd, Srbija:

"Dekubitus predstavlja oboljenje koje nastaje kao posledica loše nege. Dekubitalna ulceracija nastaje dejstvom kontinuiranog pritiska na određeni deo tela usled čega dolazi do prekida cirkulacije u površnim slojevima kože i mekim tkivima. Cilj rada je da se predstave mere prevencije nastanka dekubitalnih ulceracija, kao i da se prikažu načini lečenja dekubitalnih ulceracija."

 

Dr Tanja Planinšek Ručigaj, direktor Klinike za kozne bolesti, Ljubljana

Predsednik Udruzenja za lecenje rana u Sloveniji

Lymphoedema of lower limb presents as persistent and progressive swelling of the leg. In many patients venous and lymphatic insufficiency coexist. Even more, at many patients with chronic wounds venous etiology, the significance of lymphatic failure has not been recognized. The presence of lymphoedema influence on ulcers healing and in the other way, the chronic venous ulceratios will also damage local lymphatics and that will increasing the potential for develop and worsening the lymphoedema."

 

Bojana Marković, Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda -PLAVI KRUG

"Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda PLAVI KRUG je organizacija koju  čine mladi i poletni ljudi koji uz pregršt svežih ideja i naoružani osmehom žele da skrenu pažnju javnosti na probleme sa kojima se susreću osobe obolele od dijabetesa.
Udruženje je osovano sa ciljem  da poboljša položaj i kvalitet života osoba obolelih od dijabetesa, njihovih porodica, prijatelja i svih onih na koje ova bolest utiče.
Kroz različite akcije i edukacije Plavi krug ima cilj da podigne nivo zdravstvene kulture, prenese različita iskustva koja se tiču pravilnog lečenja ove bolesti i pomogne ljudima da shvate šta je zapravo dijabetes i kako se sa njim živi.Upoznavanje javnosti sa značajem sprečavanja pojave dijabetesa, organizovanje radionica, tribina i seminara za obolele od dijabetesa i zainteresovane za ovo stanje, pomaganje obolelima da ostvare svoja prava u zdravstvu itd.
Takođe cilj udruženja je da u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, lekarima, edukatorima, zajedničkim radom utiče na podizanje svesti o samokontroli, promeni stila života i do kojih sve komplikacija dijabetes može da dovede. Takođe na koji način pacijenti da vode računa o sebi i svom zdravlju kako bi imali što kvalitetniji život."

 

Doc.dr.sc. Dubravko Huljev, prim.dr.med. Centar za plastičnu kirurgiju, KB Sveti Duh, Zagreb

Dekubitus je značajna pojava, osobito u starijoj životnoj dobi, koja je u stalnom porastu, te je jedna od najčešćih komplikacija slabo pokretnih osoba. Radi se o značajnom gerontološkom javno zdravstvenom problemu koji predstavlja velike zdravstvene i ekonomske poteškoće za bolesnika, njegovu okolinu, kao i za ustanovu u kojoj se nalazi.
Decubitus (latinski decumbere = ležati) je stanje koje nastaje zbog ishemije tkiva, odnosno prekida cirkulacije na određenom području tijela,  uzrokovano jačim i dugotrajnijim pritiskom na određeni dio tijela (najčešće iznad koštanih prominancija) ležanjem ili sjedenjem. Javlja se kod bolesnika koji su nepokretni ili teško pokretni, i kod kojih se ne provodi odgovarajuća njega.
Najznačajniji faktor rizika nastanka dekubitusa je nepokretnost bolesnika (opće loše stanje, paraliza,  ozljeda ili bolest koje zahtijevaju mirovanje ili korištenje invalidskih kolica, koma, oporavak nakon većih kirurških zahvata).  Dodatni faktori koji utječu na razvoj dekubitusa su: dob, kontrakture, gubitak osjećaja, pothranjenost, neadekvatna hidratacija, urinarna i fekalna inkontinencija,  bakterijska kontaminacija, itd. Česte su i komplikacije, a najčešće od njih su: infekcija, celulitis, sepsa, osteomijelitis, maligne transformacija ulkusa (Marjolin ulkus).

 

beogradBeogradHram Svetog SaveSkupstina


  SRPSKO UDRUŽENJE ZA LEČENJE RANA
Copyright © 2007. LECENJERANA.COM. All Rights Reserved
Srpski English